TOVE

För mig har yogan blivit nästan avgörande för hur jag mår. Ibland glömmer jag bort vilken påverkan den har och motståndet till dagligt utövande blir stort. Det märks direkt i humör, oro och stress.
Jag fastnade tidigt för kundaliniyoga; för dess kraftfulla tekniker, sången och fokuset på meditation. Att vi har ögonen slutna under övningarna bidrar till att var och en deltar utifrån sina förutsättningar. Det gör kundaliniyogan inkluderande och tillåtande.
Efter att ha praktiserat i många år utbildade jag mig till instruktör, mest för att fördjupa kunskapen för egen del.
Att få dela yoga, det som är så betydelsefullt och hjälpsamt för mig, är fantastiskt. Att få erbjuda någon annan möjligheten till upplevelser av ökat lugn och säkerhet, minskad stress och ro i sinnet är en gåva. Dessutom mår man så bra av hela den yogiska livsstilen, i den utsträckning man vill och kan prova det. Jag är utbildad vid Stockholm Kundaliniyoga Center. Parallellt med yogan är jag verksam som socionom och har arbetat i femton år med barn och unga inom socialtjänsten, polisen och barn- och ungdomspsykiatrin.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.