SOFT HATHA ÖPPEN KLASS

Öppen klass  75 min

Måndagar: 18.45–20.00
Lärare: Eveliina
Sv / Eng

Hatha yoga är ett samlingsnamn för all fysisk yoga där vi använder kroppen som främsta redskap för att skapa balans. Soft Hatha är en mjuk, dynamisk och inkännande hatha yoga klass. Vi arbetar med lugna, medvetna rörelser/asanas där andning och kroppsnärvaro är i fokus.

Klasserna har ofta ett tema och kan se olika ut från gång till gång. Viktigast är dock att lyssna till egna kroppens behov och anpassa till dessa. Klassen avslutas med en kortare vila/Savasana. Denna klass passar alla nivåer, även du som har någon skadeproblematik eller andra begränsningar.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.