MATILDA

Jag vill gärna locka andra till nyfikenhet och hur man kan hitta mer utrymme i kroppen såväl som i sinnet. För mig har yogan gett en fördjupad medvetenhet och kunskap om hur min kropp fungerar. Att bli mamma, 2016, medförde massor av ny kunskap om kroppen!

Att lära känna kroppen är ett underbart verktyg för att finna balans & välmående.

Matilda undervisar i Hatha och Vinyasa Flow. Alltid med tyngdpunkt på säkerhet och ett lyhört bemötande. Anpassar övningarna efter deltagarnas behov & nivå.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.