COVID-19

VI HÅLLER ÖPPET

På Tiny Tree strävar vi efter hållbarhet för kropp, sinne, för vårt samhälle & vår jord – vilket vi vill fortsätta med även under pandemin. Vi håller därför öppet så länge myndigheterna inte ger andra direktiv. 

Vi är inget gym, hos oss sker ingen konditionsträning. Som vanligt när vi praktiserar yoga strävar vi efter att andas genom näsan och utför för närvarande inga pranayama-övningar där andningen sker genom munnen. Vi uppmanar elever att ta med egen matta. Block, bolster och mattor rengörs och tvättas ofta. 

Vi tillåter enbart 6 besökare i studion. Utöver vår dagliga städrutin rengör vi alla beröringsytor före & efter klassen, som dörrhandtag, lampknappar etc.

Vi håller ytterdörren och fönstret på glänt för att aerosolen från utandningsluften ska vädras ut omedelbart. Vi ger ingen assistering eller beröring och varken lärare eller elever är välkommen vid minsta förkylningssymptom. Skulle en lärare vara sjuk försöker vi hitta en vikarie men på grund av den ekonomiska situationen kan en klass eller kurs ställas in med kort varsel.

Då vi var nystartade när pandemin slog till har vi dessvärre ingen möjlighet att få något stöd från staten. Om myndigheterna ändrar riktlinjerna och vi måste stänga är vår förhoppning att ett stödpaket kan innefatta även oss så att vi finns kvar när pandemin är över. Skulle detta ske fryser vi naturligtvis samtliga kort så att du kan fortsätta yoga hos oss när vi öppnar igen.

Skulle du själv drabbas av långvarig sjukdom sparas dina klipp i hela 6 månader, när du köper ett nytt kort förs de kvarvarande klippen över till ditt nya kort. Om du deltar i en kurs kan du ta igen missade tillfällen vid nästa kursomgång alternativt på våra öppna klasser.

Det viktigaste för oss är att kunna fortsätta arbeta med att stärka människors hälsa – mentalt, fysiskt och spirituellt. Yoga stärker immunförsvaret och hjärtat, tränar andningsapparaten och skapar förutsättningar för en god mental hälsa. Många behöver yoga nu mer än någonsin!

Nedan kan du se de riktlinjer som gäller i studion. Vi bär tillsammans ett ansvar för att minska smittspridningen och litar på att du stannar hemma om du känner symptom. Om det ser trångt ut i hallen, stanna utanför tills mer utrymme finns. Och läs de sammanställda riktlinjerna nedan.

Kärlek & hopp om god hälsa från oss!

VI BER DIG ATT:

 • Ej komma till studion om du är förkyld eller har tecken på infektion.
 • Ej komma till studion om du sitter i karantän pga av positivt testad familjemedlem.
 • Ej komma till studion förrän du har varit helt frisk ett par dagar.
 • Vänta utanför på din tur om det ser trångt ut i hallen.
 • Ta gärna med egen matta.
 • Tvätta och sprita händerna före och efter klassen.
 • Rengör lånad yogamatta efter klassen.

DETTA GÖR VI:

 • Max 6 besökare får vistas i lokalen.
 • Vi lägger ut mattor i förväg till de slutna kurserna så att du enkelt kan kliva in och gå till en ledig matta.
 • Läraren kommer ej till studion vid sjukdom, symptom eller positivt testade familjemedlemmar.
 • Vi städar och desinficerar regelbundet alla beröringsytor före & efter klassen, som dörrhandtag, lampknappar etc.
 • Vi vädrar ofta och håller fönstret öppen i salen eller ytterdörren öppen under klassen.
 • Vi rengör klossar, bolster & tvättar filtar ofta men tar tillfälligt bort ögonkuddarna.
 • Läraren assisterar inte och ger ingen beröring under klassen.
 • Outnyttjade klipp sparas i 6 månader och kan användas igen när du köper ett nytt kort (gäller ej frikort som ingår i kurser eller prova på-kort).
 • Vi erbjuder dig att ta igen missade kurstillfällen på kommande kurs eller på en öppen klass.

WHAT WE ASK FROM YOU:

 • Do not come to the studio if you have a cold or have signs of infection.
 • Do not come to the studio if you are in quarantine.
 • Don’t come to the studio until you’ve been healthy for a few days after an infection.
 • If the hallway is crowded, wait for your turn to come indoors.
 • Wash your hands before and after class, use hand sanitisers.
 • Please bring your own yoga mat.
 • Clean the yoga mat after class.

WHAT WE DO:

 • Maximum 6 visitors are allowed in the studio.
 • The teacher will lay out mats in advance for the prebooked courses so you can easily find a free space.
 • Our teachers will not come to the studio if they feel sick or have signs of infection.
 • We regularly clean and disinfect all surfaces that many people touch.
 • We ventilate often and keep the front door/window open during class.
 • We save your card for 6 month, when you buy a new card the unused clips are transferred to your new card (does not apply free cards included in courses or prova på-cards).
 • We offer you to make up for missed classes on a course on the upcoming course or at an open class.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.