MARIA

Genom paddling, yoga och meditation på vattnet är intentionen att skapa sammanhang som präglas av en hög grad av närvaro, glädje och utmaning.

Maria Hansson är sociolog med lång erfarenhet av att leda barn, unga och vuxna. Yogan har funnits med regelbundet sedan 2016 och SUP kom in i bilden 2019. Sedan 2020 driver Maria Alla kan suppa efter genomgången instruktörskurs hos @boardyogasweden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.